Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Akademická knižnica UK


Akademická knižnica UK (AK UK) je centrálnym vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

Ulica: Šafárikovo nám. 6
PSČ: 818 06
Mesto: Bratislava

Digitálna knižnica elektronických informačných zdrojov Univerzity Komenského v Bratislave

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom Univerzity Komenského v Bratislave

 

Informácie potrebné na aktiváciu vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom aj z počítačov zapojených mimo sieť UK je možné na E-mailovej adrese kniznica@vili.uniba.sk (služba určená výhradne pre akademickú obec UK).Kontaktné osoby:

Meno/Priezvisko: PhDr. Daniela Gondová
E-mail: Daniela.Gondova@rec.uniba.sk
Telefón: 02 / 59244 447
Gestor pre:
  1. Biosis Citation Index
  2. Current Contents Connect
  3. Essential Science Indicators
  4. Journal Citation Reports
  5. MEDLINE
  6. Web of Science
Meno/Priezvisko: Mgr. Veronika Perečková
E-mail: Veronika.Pereckova@rec.uniba.sk
Telefón: 02/ 592 44 937
Gestor pre:
  1. ScienceDirect


Ponúkané databázové zdroje:

1. ACM Digital Library
2. Biosis Citation Index
3. Current Contents Connect
4. Essential Science Indicators
5. IEEE Xplore: Digital Library
6. Journal Citation Reports
7. Knovel Library
8. Medline
9. ProQuest Central + kolekcia ebrary Academic Complete*
10. Reaxys
11. ScienceDirect
12. SciFinder
13. Scopus
14. SpringerLink
15. Web of Science
16. Wiley Online Library

*predplácanie celej kolekcie z vlastného rozpočtu

Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083