Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Essential Science Indicators

Essential Science Indicators

Essential Science Indicators (ESI) je scientometrický zdroj, ktorý umožňuje kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume vcelku i v jednotlivých odboroch.
Obsahuje:

  • viac ako 11 tisíc multidisciplinárnych periodík z celého sveta,
  • viac ako 10 miliónov článkov z 22 výskumných odvetví.

Databáza ESI je budovaná od roku 1995 s dvojmesačnou aktualizáciou.

  • Citation Ranking - ponúka hodnotenie na úrovni krajiny, regiónu, inštitúcie, vedca i časopisu.
  • Most Cited Papers - možnosť prezerania najcitovanejších prác za posledných 10 rokov - „Highly Cited Papers“ a tzv. „Hot Papers“ – práce citované skoro okamžite po publikovaní za posledné 2 roky.
  • Sekcia - Citation Analysis - ponúka podrobné analytické a štatistické údaje o článkoch a ich citovanosti z vedeckých databáz Thomson Reuters podľa jednotlivých oblastí a rokov.

 

Vydavateľ: Thomson Reuters
Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ: Thomson Reuters
Typ databázy: scientometrická
Platforma: Web of Science
Vstup: http://isiknowledge.com/esi
Manuál Essential Science indicators manuál manuál
nštitúcie:

1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
2. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Prešovská univerzita v Prešove
5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Technická univerzita v Košiciach
8. Technická univerzita vo Zvolene
9. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Trnavská univerzita v Trnave
11. Univerzita Komenského v Bratislave
12. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
18. Žilinská univerzita v Žiline

Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083