Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Web of Science

Web of Science (WoS) je databázový systém siedmich citačných indexov:

  1. Science Citation Index Expanded (oblasť prírodných a technických vied - cca 5600 periodík),
  2. Social Sciences Citation Index (spoločenské vedy - cca 1700 periodík),
  3. Arts & Humanities Citation Index (umenie a humanitné vedy - cca 1400 periodík),
  4. Book Citation Index - Science,
  5. Book Citation Index -Social Sciences and Humanities,
  6. Conference Proceedings Citation Index - Science (veda a technika - konferenčné zborníky),
  7. Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (spoločenské a humanitné vedy - konferenčné zborníky).

Umožňuje klasické vyhľadávanie i získanie citovanosti článkov. Retrospektíva je od roku 1985, pri Conference Proceedings od roku 1990, pri Book Citation Indexoch od roku 2005.

 

Vydavateľ: Thomson Reuters
Gestor: PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ: Thomson Reuters
Typ databázy: abstraktová, bibliografická a citačná
Platforma: Web of Science
Vstup: http://www.isiknowledge.com/WOS
Manuál

Web of Science manuál manuál

Web of Science - rozhranie: https://youtu.be/DMvfpkSp1Ok

Web of Science - tipy pre vyhľadávanie: https://youtu.be/ge4ukIvP6K4

Inštitúcie:

1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
2. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Prešovská univerzita v Prešove
5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Technická univerzita v Košiciach
8. Technická univerzita vo Zvolene
9. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Trnavská univerzita v Trnave
11. Univerzita Komenského v Bratislave
12. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
18. Žilinská univerzita v Žiline

Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083