Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Inštitúcie zapojené do projektu

Projekt NISPEZ II má národný charakter a je do neho zapojených 21 slovenských verejných vysokých škôl, tri vedecké knižnice a SAV prostredníctvom Ústrednej knižnice SAV. Projekt zabezpečuje prístup celkovo do 16 rôznorodých EIZ – databázových kolekcií. V rámci licencie pre prístup k databáze ProQuest Central, jednotlivé inštitúcie získali možnosť vybrať si jednu z kolekcií elektronických kníh z databázy ebrary. V rámci tejto licencie jednotlivé inštitúcie získali aj prístup ku službe Discovery systému Summon od spoločnosti SerialsSolutions.

Vzhľadom na to si koordinácia a riadenie projektu vyžaduje osobitú pozornosť na kvalitu komunikácie s inštitúciami, ktoré sú do neho zapojené, ďalej s vydavateľmi/dodávateľmi EIZ, ako aj všetkými pracovníkmi zapojených do projektu. Spolupráca medzi riešiteľmi projektu NISPEZ II a inštitúciami do neho zapojenými prebieha na úrovni akademických (univerzitných) knižníc za danú inštitúciu, resp. na úrovni vedeckých knižníc.

 

 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomberku
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská národná knižnica v Martine
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzitná knižnica v Bratislave
Ústredná knižnica SAV v Bratislave
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083