Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Príspevky na podujatiach

2015

Večer s e-zdrojmi v CVTI SR
Roman HERDA, Silvia HORÁKOVÁ, Eva CHMELKOVÁ, Jana KASÁKOVÁ, Katarína KYSEĽOVÁ, Michal SLIACKY, Mária ŽITŇANSKÁ, CVTI SR,
Večer s e-zdrojmi v CVTI SR 2015, 27. marec 2015, Bratislava
 
Prezentácia Fotogaléria
 
CVTI SR a jeho zámery a nástroje pre budovanie repozitára sivej literatúry
Michal SLIACKY, Jana KASÁKOVÁ
Vysoké Tatry – Stará Lesná, Kongresové centrum SAV Academia, 14. – 17. apríla 2015
 
Prezentácia
 
 
From Traditional Librarian Services to Complex Support of Science and Technology in Slovakia
Ján TURŇA, Ľubomír BILSKÝ
Digitálna Knižnica 2015, 21. - 23. apríl 2015, Jasná pod Chopkom
 
 
Lesk a bieda Open Access
Jozef DZIVÁK
Digitálna Knižnica 2015, 9. - 11. november 2015, Jasná pod Chopkom
 
 
Kolotoč publikačnej činnosti
Ľudmila HRČKOVÁ, Marta DUŠKOVÁ
Digitálna Knižnica 2015, 9. - 11. november 2015, Jasná pod Chopkom
 
 
Open Access v slovenskom prostredí
Eva ZÁMEČNÍKOVÁ (CHMELKOVÁ)
Digitálna Knižnica 2015, 9. - 11. november 2015, Jasná pod Chopkom
 
Prezentácia

 

2014

Národný referenčný bod OA politiky na Slovensku
Mária ŽITŇANSKÁ, Andrea LEBEDOVÁ
Digitálna Knižnica 2014, 31. marec - 3. apríl 2014, Jasná pod Chopkom
 
 
Procesy digitalizácie v CVTI SR v súvislosti s akvizíciou knižničných fondov so zameraním na sivú literatúru
Branislav JANDORF, Andrea LEBEDOVÁ, Gabriela MIKLÁNKOVÁ
Digitálna Knižnica 2014, 31. marec - 3. apríl 2014, Jasná pod Chopkom
  
 
Komplexné služby v oblasti podpory výskumu a vývoja na Slovensku
Ján TURŇA, Ľubomír BILSKÝ
Digitálna Knižnica 2014, 10. - 12. november 2014, Jasná pod Chopkom
 
 
Od NISPEZ k NISPEZ II: Informačná podpora vedy a výskumu na Slovensku – prístup k vedeckej literatúre zo sveta
Ján TURŇA, Mária ŽITŇANSKÁ,  Michal SLIACKY, CVTI SR,
Digitálna knižnica 2014, 31. marec – 3. apríl 2014, Jasná pod Chopkom
   
Prezentácia Fotogaléria
   
   

NISPEZ → NISPEZ II: Šesť rokov priamej informačnej podpory pre slovenskú vedu
Mária ŽITŇANSKÁ,  Ján TURŇA, Michal SLIACKY, CVTI SR
INFORUM 2014 (27. – 28. máj, 2014, Praha),
dostupné na: http://www.inforum.cz/sbornik/2014/14

   
Prezentácia Fotogaléria
   
   
Akvizícia a využívanie e-kníh v súvislosti s národnými projektmi CVTI SR
Michal SLIACKY, Gabriela MIKLÁNKOVÁ, CVTI SR
XIV. ročník odborného seminára pre pracovníkov s názvom Akvizícia, budovanie, sprístupňovanie a ochrana knižničných e-fondov - e-knihy v e-depozitároch. 29. apríla 2014 ŠVK, Banská Bystrica.
http://www.svkbb.eu/aktualne-informacie/archiv-podujati/1383-akvizicia-budovanie-spristupnovanie-a-ochrana-kniznicnych-e-fondov-e-knihy-v-e-depozitaroch
   
Prezentácia  
   
   
Virtuálna ponuka CVTI SR vede a výskumu na Slovensku
Mária ŽITŇANSKÁ,  Michal SLIACKY, Janka KASÁKOVÁ, CVTI SR
http://www.goethe.de/ins/sk/pro/bib_konferenz/5 CVTI_Maria Zitnanska_Virtuálna ponuka CVTI SR vede a výskumu na Slovensku.ppt
   
Prezentácia 
   
   
Národná informačná infraštruktúra pre výskum a vývoj na Slovensku – projekty NISPEZ a NISPEZ II (poster)
Ján TURŇA, Mária ŽITŇANSKÁ,  Michal SLIACKY, Janka KASÁKOVÁ, Marián Vaňo, CVTI SR
LIBER 43rd Annual Conference on ‘Research Libraries in the 2020 Information Landscape’ in Riga, Latvia, 2-5 July 2014
   
Poster  Fotogaléria
   
   
Ak uložíte ZRKADLO na správne miesto, poskytne kvalitný ODRAZ
Mária ŽITŇANSKÁ, Ľubica SEGEŠOVÁ, Eva VAŠKOVÁ, Michal SLIACKY, Roman HERDA
Digitálna knižnica 2014, 10. - 12. novembra 2014, Jasná pod Chopko
dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?&menu=155
 
Prezentácia 
  
  

NISPEZ II: Kde sme a kam kráčame...
Mária ŽITŇANSKÁ,  Michal SLIACKY, CVTI SR
Brána k vedeckému poznaniu otvorená V. 25. novembra 2014 CVTI SR, Bratislava.

   
Prezentácia  Fotogaléria
  
  
Akvizícia CVTI SR ako súčasť podpory vedy a výskumu na Slovensku
Gabriela MIKLÁNKOVÁ, Eva CHMELKOVÁ
Brána k vedeckému poznaniu otvorená V, 25. novembra 2014, CVTI SR


Prezentácia 

 

2013

NISPEZ → NISPEZ II: Informačná podpora vedy a výskumu na Slovensku: aktuálny stav/perspektívy
Ján TURŇA, CVTI SR,
Seminár akademických knižníc, 7. 11. 2013, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

 

 

Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083