Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Marec 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

SpringerLink

SpringerLink

Prístup do plných textov 1664 titulov časopisov a do plných textov série publikácií Lecture Notes in Mathematics vydavateľstva Springer. Retrospektíva je spravidla od roku 1997. Je možné i vyhľadávanie a prezeranie e-kníh a referenčných príručiek na úrovni bibliografickej citácie. Online produkty služby SpringerLink sú zamerané na vedecké, technické i medicínske vedy.

 

Vydavateľ: Springer-Verlag
Gestor: Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižnica SAV v Bratislave
Dodávateľ: SUWECO CZ, s.r.o.
Typ databázy: abstraktová a plnotextová
Vstup: http://www.springerlink.com/home/main.mpx
Manuál SpringerLink manuál manuál
Inštitúcie: 1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
4. Ekonomická univerzita v Bratislave
5. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Prešovská univerzita v Prešove
7. Slovenská národná knižnica v Martine
8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
9. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Technická univerzita v Košiciach
11. Technická univerzita vo Zvolene
12. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Trnavská univerzita v Trnave
14. Univerzita J. Selyeho v Komárne
15. Univerzita Komenského v Bratislave
16. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21. Univerzitná knižnica v Bratislave
22. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
23. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
25. Žilinská univerzita v Žiline
Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083