Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Dotazníkový prieskum národného projektu NISPEZ

Dotazníkový prieskum národného projektu NISPEZ

 

Vážené kolegyne a kolegovia,


sekcia akademických knižníc SAK pripravila dotazník, ktorý je venovaný vyhodnoteniu národného projektu NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom:

 

 DOTAZNÍK

 

Jeho cieľom je získanie spätnej väzby používateľov s portfóliom elektronických informačných zdrojov národného projektu NISPEZ.


Dotazník je určený pre knihovníkov, učiteľov a výskumníkov, ako aj ostatnú odbornú verejnosť akademických knižníc slovenských vysokých škôl a jeho vyplnenie zaberie menej ako 10 minút.
Prístupný bude od 30.3. – 24.4.2015 do 16 hod.

 
Prosíme Vás o spoluprácu a šírenie tohto dotazníka na slovenských vysokých školách!


Výsledky dotazníkového prieskumu budú prezentované na záverečnej  celoslovenskej konferencii o EIZ pre výskum a vývoj Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI dňa 21.5.2015 v CVTI SR.

 
Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke SAK: http://www.sakba.sk


Ďakujeme za Vašu ochotu a čas!
 

 

PhDr. Daniela Džuganová
predsedníčka
Slovenská asociácia knižníc

Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083