Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom

Vzdialený prístup k e-zdrojom znamená, že používateľ nemusí fyzicky prísť do budovy knižnice, ale môže vyhľadávať v e-zdrojoch a pracovať s nimi v súlade s licenčnými podmienkami a po registrácii z ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet (napr. z domu, internetovej kaviarne, kancelárie a pod.).

V rámci vzdialeného prístupu sú všetky licencované elektronické informačné zdroje (ďalej EIZ alebo e-zdroje) prístupné prostredníctvom knižníc, ktoré sú zapojené do projektu NISPEZ II. Licencované EIZ sú licenčnými podmienkami a zmluvami späté s inštitúciou, na pôde ktorej sa môžu sprístupňovať a využívať. Rozoznávame dva spôsoby, ako k licencovaným e-zdrojom pristupovať:

  • používateľ môže e-zdroje využívať na počítačoch, ktoré sa fyzicky nachádzajú v študovniach akademických a vedeckých knižníc, v študovniach na katedrách, ústavoch, klinikách alebo dokonca i na internátoch a pod.;
  • používateľ k e-zdrojom môže pristupovať prostredníctvom vzdialeného prístupu – t.j. využívanie EIZ sa v tomto prípade neviaže fyzicky na budovu inštitúcie, ale ich môže využívať napr. z domu, internetovej kaviarne, kancelárie a pod.


Licenčné podmienky

Používateľ, ktorý prehľadáva a využíva e-zdroje prostredníctvom vzdialeného prístupu, je vo vzťahu so svojou akademickou knižnicou/inštitúciou tak isto ako používateľ knižnice a platia pre neho všetky licenčné podmienky, tak isto, ako keby sedel za počítačom v študovni. Navyše, vďaka prihlasovaniu prostredníctvom mena a hesla je možné presne identifikovať používateľa, ktorý by sa napr. dopustil porušenia licenčných podmienok.

Služba slúži výhradne len pre fyzické osoby, ktoré sú príslušníkmi akademickej obce danej vysokej školy, univerzity, inštitúcie, resp. sú registrovanými používateľmi knižnice a sú oprávnení vzdialený prístup využívať.

Licenčné podmienky, ktoré sa vzťahujú na využívanie e-zdrojov všeobecne: Používateľ sa zaväzuje, že získané dáta smie využívať len na výučbové a vedeckovýskumné účely a iba pre osobnú potrebu používateľa. Zakazuje sa komerčné využívanie získaných údajov, ich šírenie a distribúcia. Ďalej sa zakazuje sťahovať celé elektronické informačné zdroje alebo ich podstatné časti, celé čísla elektronických periodík a pod.

Prístup a využívanie EIZ prostredníctvom vzdialeného prístupu v súčasnosti umožňujú nasledovné inštitúcie:

 

Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083