Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac September 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Informácia o projekte NISPEZ III

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom III (NISPEZ III)

Za účelom dofinancovania vybraných databázových kolekcií, ku ktorým boli prístupy zazmluvnené v rámci národného projektu NISPEZ II, bol schválený národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom III (NISPEZ III)“:

 

Národný projekt

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom III (NISPEZ III)

Operačný program:

Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky:

2 783 239,50 €

Realizácia: 

október 2015 – december 2015

ITMS kódy:

26240220095, 26220220199

  

Riadenie a administratíva národného projektu

Projektový manažér
10/2015 - 12/2015                            Mgr. Ľudovít Futó

Finančný manažér
10/2015 - 12/2015                            Ing. Lívia Holienková

Manažér publicity:                            
10/2015 – 12/2015                           PhDr. Daniela Birová

Asistent
10/2015 - 12/2015                            Vlasta Šelmeciová


Odborné riadenie národného projektu

Odborný garant aktivity 1.1:  
10/2015 – 12/2015                           Mgr. Michal Sliacky 

 

Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom národného projektu NISPEZ III, spoločne s národným projektom NISPEZ II, bolo  ešte v tomto programovacom období zabezpečenie prístupu k vybraným špecializovaným odborným a vedeckým EIZ od renomovaných vydavateľov pre špičkové organizácie výskumu a vývoja na Slovensku a dofinancovanie vybraných databázových kolekcií, ku ktorým boli prístupy zazmluvnené v rámci národného projektu NISPEZ II.

 

Špecifický cieľ projektu

Zabezpečenie informačnej podpory špičkových pracovísk výskumu a vývoja na  Slovensku

Národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom III (NISPEZ III) priamo nadväzuje na národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II), prostredníctvom ktorého bolo realizované  centralizované riešenie pre zabezpečenie prístupov k širokému portfóliu zahraničných e-zdrojov pre podporu výskumu a vývoja na Slovensku.

Národný projekt NISPEZ III bol implementovaný prostredníctvom jednej aktivity, ktorá priamo nadväzovala na činnosti realizované v národnom projekte NISPEZ a NISPEZ II, pričom aktivity všetkých projektov sú navzájom komplementárne so silným synergickým efektom.

Portfólio zahraničných e-zdrojov sprístupňovaných sa v rámci projektu NISPEZ II sa vďaka národného projektu NISPEZ III rozšírilo aj o nový prístup do elektronických informačných zdrojov SciVal a e-Books Science Direct na základe priamej požiadavky najvýznamnejších predstaviteľov vedeckej komunity na Slovensku.

  

Aktivita 1.1

Centralizovaný nákup prístupov k  databázovým kolekciám pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku a dofinancovanie už zazmluvnených prístupov v rámci národného projektu NISPEZ II vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanie.

 

Ťažiskovým cieľom aktivity 1.1 bolo zabezpečenie prístupov k vybraným špecializovaným odborným a vedeckým EIZ od renomovaných vydavateľov pre špičkové organizácie výskumu a vývoja na Slovensku ako aj dofinancovanie vybraných databázových kolekcií, ku ktorým boli prístupy zazmluvnené v rámci národného projektu NISPEZ II (ProQuest, SpringerLink, Scopus, Science Direct). V rámci prierezových aktivít boli realizované činnosti spoločné pre ostatné podaktivity súvisiace najmä so zabezpečením efektívneho využívania relevantných informačných zdrojov.

  

Doba realizácie aktivity:
10/2015 – 12/2015

Odborný garant:
Mgr. Michal Sliacky

Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083