Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac December 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka > O projekte

O projekte

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

 

Projekt Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Národný projekt

Operačný program: Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja

Nenávratný finančný príspevok: 8 190 849,22 €

 

 Zámerom a strategickým cieľom projektu je spoločne s národným projektom NISPEZ zabezpečiť informačnú podporu vybraných, najkvalitnejších výskumno-vývojových inštitúcií na Slovenku, vrátane poskytovania podporných a súvisiacich aktivít. Prostriedkom tejto podpory je centralizovaný nákup prístupov k najdôležitejším elektronickým informačným zdrojom (EIZ), reflektujúc aktuálnu situáciu v oblasti otvoreného prístupu k informáciám (Open Access) vo svete.V rámci predkladaného projektu NISPEZ II budú postupne realizované činnosti zamerané na kontinuálne zabezpečenie prístupu k EIZ na obdobie rokov 2013 - 2015, vrátane realizácie podporných aktivít pre tie inštitúcie, ktoré na základe každoročných hodnotení využívania EIZ v rámci projektu NISPEZ, dlhodobo dosahovali najlepšie ukazovatele.Tieto pracoviská a ich vedecké poznatky uplatniteľné v praxi môžu byť následne aktívne prezentované smerom k odbornej i širokej verejnosti, vrátane mládeže, čím sa podporí záujem cieľových skupín o výskum a vývoj.V rámci projektu bude prostredníctvom prístupov k renomovaným vedeckým databázovým kolekciám zabezpečená informačná podpora špičkovej vedeckej komunity na Slovensku, ako základný a nevyhnutný predpoklad rozvoja ich výskumno-vývojových aktivít a dosahovanie takých výstupov vedeckej činnosti, ktoré sú uplatniteľné v praxi. Zároveň tieto nástroje umožnia porovnávanie slovenských vedeckých inštitúcií so svetovou špičkou, čím sa zabezpečí motivácia našich pracovísk na dosahovanie čo najlepších výskumno-vývojových výsledkov.Strategický cieľ projektu NISPEZ IIZabezpečenie informačnej podpory najvýkonnejších pracovísk výskumu a vývoja na  Slovensku.Špecifický cieľ:Centralizovaný nákup prístupov k databázovým kolekciám pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku, vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanieOpis projektu NISPEZ II

Základné údaje

NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 191 848,51 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
marec 2013 - október 2015
projekt NISPEZ II bol predĺžený do 31. decembra 2015

ITMS KÓDY:
26220220178
26240220083